top of page

BØRN

Jeg tilbyder støtte til børn som :

   • gennemgår en vanskelig periode

  • har behov for støtte for at tilpasse sig

  • har problemer i deres sociale miljø

  • har udviklingsmæssige problemer

  • føle sig utilpas i et indlæringsmiljø

  • har vanskeligheder i hjemmet f. eks. med søskende

  • har indlæringsproblemer

     Uanset årsagen til vanskelighederne er det vigtigt at beskæftige sig med problemerne når de opstår - at fokusere på situationen - at tale sammen og forsøge at forstå, hvad der foregår - når dette et afklaret kan behandlingen gå i gang.

 

Jeg har arbejdet i mange år som klinisk psykolog på psykiatrisk hospital og haft børn med svære psykiske forstyrrelser i terapi - i min private praksis arbejder jeg med alle børn, der af forskellige årsager har vanskeligheder, de har brug for hjælp til at løse.

 

Forskellige problemer kræver forskellige løsninger - i alle tilfælde søger jeg at hjælpe det enkelte barn med at se mere klart og handle i overensstemmelse med sin egen identitet.

 

 

Tilpasning til nyt miljø

Enhver flytning er en bevægelse mod det ukendte - tilpasning til et nyt miljø kan være vanskeligt for et barn – nogen gange møder børn udfordringer de kan håndtere mens de andre gange kan blive overraskedet og føle sig overvældet.

Nogle gange presser børn til sig selv til det yderste – og længere endda – dette kan føre til problemer der kan være svære for barnet og dets omgivelser at håndtere.

Jo før man begynder at beskæftige sig med dem - jo før man kan vurdere, hvad der foregår kan hjælpe.

 

Ethvert barn, der vokser op, skal lære at håndtere tilværelsen, og der kan være perioder med tilpasningsproblemer, hvor barnet har behov for psykologisk støtte.

Som professionel psykolog kan jeg hjælpe med at identificere problemerne - yde støtte, stabilisere situationen og ledsage barnet i en ustabil periode.

 

Asperger & Autistiske børn

Jeg har stor erfaring i arbejdet med asperger & autistiske børn.

Terapi er en værdig måde at nå disse børn på, for terapi er centreret omkring fuld respekt for ​​barnets integritet.

Børn med asperger kan have en anderledes kontakt med omverdenen, og psykologens støtte og forståelse er væsentlige og delikate redskaber der kan hjælpe disse børn at udvikle sig.

 

Når man arbejder med autistiske børn er det meget vigtigt at vide, hvordan man kan nå barnet - for at hjælpe og støtte dets udfoldelse.

Hvis du ønsker at kontakte mig for at tale om et problem, du har observeret vedrørende dit barn, er du velkommen til at ringe, og vi kan have en uformel snak.

bottom of page