top of page

PSYKOANALYSE

Jeg er psykoanalytiker -

 

Psykoanalysen er baseret på den observation at personer ofte er uvidende om mange af de faktorer, der er afgørende for deres følelser og adfærd. Disse ubevidste faktorer kan skabe utilfredshed, undertiden i form af genkendelige symptomer eller bekymrende personlighedstræk, vanskeligheder med arbejdet eller i kærlighedsforhold, eller forstyrrelser i humør og selvværd. Fordi disse kræfter er ubevidste, vil råd fra venner og familie, læsning af selvhjælpsbøger, eller selv den mest ihærdige indsats af vilje, ofte ikke kunne yde den fornødne hjælp.

 

Psykoanalysen demonstrerer, hvordan de ubevidste faktorer påvirker relationer og adfærdsmønstre, sporer dem tilbage til deres historiske oprindelse, viser hvordan de har ændret og udviklet sig over tid, og hjælper den enkelte til bedre at håndtere voksenlivets realiteterne.

 

Psykoanalysen adskiller sig fra psykoterapi  idet den ikke kun fokuserer på et problem eller et symptom, men også på det, der har forårsaget problemet - såsom angst, stress eller depression – og det er det vi arbejder med for at undgå gentagelse."Hvad jeg søger i talen, er svaret fra den anden" Lacan, écrits

Psykoanalysen viser hvordan der er andre måder at håndtere livet på i større harmoni og i overensstemmelse med sig selv.

 

Lacaniansk psykoanalyse hjælper med afdække og afklare det unikke i hvert enkeltes position i livet.

 

Når du går i psykoanalytise er du interesseret i at have en mere dybtgående bevidsthed af din egen funktionsmåde - du ønsker at beskæftige dig mere indgående med dine problemer. 

Psykoanalyse er langsigtet.

Gennem intensivt arbejde søges at løse mere grundlæggende strukturende elementer i personligheden.

 

Gennem fortolkning af det ubevidste åbenbares en komplekst og sofistikeret struktur – det det ubevidste forårsager bringes frem i lyset og den rolle det spiller i hverdagen bliver blotlagt.

 

Psykoanalysen er en metode, hvor de grundlæggende holdninger re-visiteres, og hvor din position i forhold til dig selv og den anden gennemarbejdes.

 

 

 

 

 

DEN BORROMEANSKE KNUDE

 

bottom of page