top of page

TERAPI

Jeg praktiserer Transference Fokuseret Psykoterapi - TFP - en struktureret og dynamisk psykoterapi, hvor dine egne interaktioner bruges til at arbejde dig igennem problemerne - fokus er på forholdet mellem dig selv og andre, og formålet er at løse følelsesmæssige konflikter.

 

TFP er en præcis og direkte behandlingsmetode af begrænset varighed - som søger at styrke din bevidsthed, øge din indsigt og få en mere velafbalanceret livsstil.

 

Jeg hjælper dig med at afklare dine følelser og at ændre den måde hvorpå de interagerer med andre.

 Hvem er du, der går i terapi?

Du er et helt  normalt menneske, der i din dagligdag støder på problemer, du gerne vil løse - men af én eller anden grund ikke formår du ikke at få overhånd - du har ofte en følelse af at være overvældet af situationen.

Du søger terapi, fordi du har brug for støtte til at løse dit problem.

 

Måske støder du på problemer for første gang - måske har du oplevet psykiske problemer tidligere i livet. I begge tilfælde har du et behov for støtte - et behov for at gå et sted hen – et behov for at tale med en som kan høre dig - en der kan lytte til dig – én der kan hjælpe dig.

 Problemer

Problemer bør løses – har man et problem skal det tales om det, det skal diskuteres, analyseres og gennemarbejdes – at fokusere på specifikke elementer og se situationen i en større sammenhæng, analysere forskellige faktorer og beskæftige sig med forstyrrende elementer er konstruktive måder at løse problemer på.

 

Forskellige problemer kræver forskellige løsninger - i alle tilfælde kan jeg at hjælpe dig med at se mere klart og handle i overensstemmelse med din identitet.

Nogen mennesker oplever en adskillelse mellem følelser og tanker - formålet med min behandlingen er at hjælpe dig med at integrere disse tilsyneladende forskellige dele til en mere sammenhængende og velfungerende helhed.

 

 

 

 


ANGST
ISOLERING
AFHÆNGIGHED
FRYGT
KVALER
AGGRESSIONER
TAB
BULIMI
FORTVIVLELSE
SEKSUALITET
FORHOLD
ASPERGER
VOLD
SELVMORD
PANIKANFALD
DEPRESSION
AUTISME
PENSIONERING
HJÆLPELØSHED

– og der er mange andre

bottom of page